Magyar Nemzeti Szövegtár

 

MTA, Nyelvtudományi Intézet, Korpusznyelvészeti Osztály
Osztályvezető: Váradi Tamás

Anyaggyűjtés, szövegfeldolgozás:

 • Illés Róbert
 • Károly Márton
 • Kiss Gábor
 • Mátyás Imre
 • Nagy Viktor
 • Oravecz Csaba
 • Reményi Andrea Ágnes
 • Sass Bálint

Korpusz annotálás:

 • Dienes Péter
 • Nagy Viktor
 • Novák Attila
 • Oravecz Csaba
 • Sass Bálint

Felhasználói felület:

 • Oravecz Csaba
 • Sass Bálint

Súgó, angol változat:

 • Blaho Sylvia
 • Dancsecs Erzsébet
 • Gábor Kata
 • Mátyás Imre
 • Sass Bálint
 • Vajda Péter

Határon túli Nyelvi Irodák

Anyaggyűjtés, szövegfeldolgozás:

Szlovákia:
Gramma Nyelvi Iroda

 • Mészáros Tímea
 • Pintér Tibor
 • Simon Szabolcs

Kárpátalja:
Hodinka Antal Intézet

 • Hires Kornélia
 • Márku Anita
 • Molnár D. István

Erdély:
Szabó T. Attila Nyelvi Intézet

 • Becze Orsolya
 • Sárosi Kriszina

Vajdaság:
Vajdasági Magyar Nyelvi Korpusz

 • Darabán Piroska
 • Fodor Attila
 • Varga Tünde

Kérjük, ha észrevétele van, tudassa velünk.
MTA Nyelvtudományi Intézet, 1998-2006.